PRISER VISAS INKL. MOMS
PRISER VISAS EXKL. MOMS

SPARA PENGAR OCH MILJÖ

Batterier fria från farliga tungmetaller

Redan 1799 uppfanns det första elektroniska batteriet av den italienska fysikern Alessandro Volta Utvecklingen av konsumentprodukter har de senaste 10-15 åren haft en snabb utveckling där människans önskemål och krav om mobilitet lett till att allt fler produkter använder sig av batterier. Batterierna ska dessutom vara så kompakta som möjligt och kunna ha en effektiv strömförsörjning. Idag förbrukas cirka 100 miljoner batterier bara i Sverige. Av dessa återvinns tyvärr bara cirka 65%.*

Cirka 100 år senare uppfann den svenske ingenjören och uppfinnaren Waldermar Jungner det första laddningsbara alkaliska batteriet. Idag är laddningsbara litiumbatterier miljöanpassade är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver, kadmium eller bly samtidigt som energitätheten jämfört med andra kemiska system är hög. Dessutom kan moderna batterier idag laddas mer än 1000 gånger vilket är mycket mer skonsamt mot miljön än traditionella alkaliska engångsbatterier.

Tidigt i utvecklingsarbetet av Guardios hörselskydd togs ett beslut om att, till skillnad från de flesta andra liknande produkter på marknaden, använda oss av uppladdningsbara batterier. Detta är ett av flera initiativ och beslut som vi tagit för att försöka minimera vårt avtryck på miljön. Utöver miljöaspekten är det även mer ekonomiskt och bekvämt för slutanvändaren då man dels slipper köpa nya batterier och sliper tänka på återvinning/hantering av förbrukade batterier. En vanlig användning av de hörselskydd som idag finns på marknaden kan kräver ofta 2-4 batterier per arbetsvecka. Ett mindre byggföretag med 10 anställda kan med andra ord förbruka inte mindre än 1000-2000 batterier på ett år.

Förutom att erbjuda hörselskydd av hög kvalitet så är vi på Guardio även måna om att produkterna ska vara användarvänliga. Därför har vi modern USB Type C laddning av våra hörselskydd som möjliggör snabbladdning av batterierna som finns i Guardios hörselskydd.

Fördelarna med laddningsbara batterier

Sparar på miljöns resurser

Mer ekonomiskt än engångsbatterier

Minskat batteriavfall

Kan laddas mer än 1000 gånger

*Källa: thebatterychallenge.se